Yhdistys

FACEBOOK_turk.png

 

Liity jäseneksi!

Haen Isojärvi-Seuran jäsenyyttä. Jäsenmaksu on 25 € / vuosi


 

TIETOJA YHDISTYKSESTÄ

Yhdistyksen säännöissä mainitun toiminta-ajatuksen olemme jakaneet seuraaviksi tehtäviksi, joiden eteen teemme töitä:

Järven tilasta huolehtiminen: Tämä tarkoittaa järven ekologisen tilan ylläpitoa. Ekologiseen tilaan vaikuttavat paljolti veden laatu, määrä ja säännöstely.
Virkistyskäytön yleinen kehittäminen: Haluamme, että isojärveläiset viihtyvät järvellä. Etsimme koko ajan uusia virkistysmahdollisuuksia. Oli kyse sitten veneilystä, retkiluistelusta tai kalastuksesta.
Veneily- ja retkeilymahdollisuuksien kehittäminen: Järvellä on kattava veneilyreitistö, jota pidämme yllä yhdessä Isojärven järvipelastusyhdistyksen ja Pomarkun VPK:n kanssa. Järvellä ja sen ympäristössä on monia mielenkiintoisia paikkoja, joihin kannattaa tutustua.
Turvallisuuden kehittäminen: Järven rannoilla ja saarissa on lähes tuhat kesämökkiä. Lisäksi suuri määrä vapaa-ajankalastajia veneineen liikkuu järvellä. Vuosittain järvellä suoritetaan useita pelastustehtäviä.
Kalastuksen kehittäminen: Teemme yhteistyötä kalastuskuntien kanssa järven kalakannan ja virkistyskalastuksen turvaamiseksi. Ylläpidämme sivustollamme kalastukseen liittyviä ohjeita ja informaatiota.
Seuran jäsenille tapahtuva valistustoiminta. Pyrimme auttamaan ja opastamaan Seuran jäseniä kaikissa järveen liittyvissä aktiviteeteissa.

Viime aikoina olemme saaneet todeta, että aktiivista kansalaistoimintaa luonnon puolesta todellakin tarvitaan. Joukossa on voimaa ja sen tähden saamme viestimme sitä paremmin esille mitä enemmän meitä on. Pitäkäämme yhdessä huolta yhteisestä järvestämme! 

 

 

Isojärvilehti

Yhdistys julkaisee joka toinen vuosi Isojärvilehden. Lehti ilmestyy toukokuussa ja se jaetaan kaikkiin vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin Isojärven alueella. Isojärvilehti sisältää runsaasti asiaa järven luonnosta, turvallisuudesta, veneilyreiteistä, kalastuksesta, historiasta, järvitapahtumista ja isojärviläisistä yleensä. Ajankohtaista -sivulta löydät kaikki tähän mennessä ilmestyneet lehdet. Lehti-ilmoituksella tavoitat Isojärven ympäristön asukkaat sataprosenttisesti ja samalla tuet kaikkia niitä arvoja, joiden puolesta yhdistys tekee työtä.

 

Tapahtumat

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa. Kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat sekä kuunnellaan ajankohtaisia ja kiinnostavia asiantuntijoiden pitämiä luentoja päivänpolttavista asioista. Kutsu kokoukseen lähetetään kirjeitse jokaiselle jäsenelle.

Juhannusregatta järjestetään perinteisesti Juhannuspäivänä klo 14. Tapahtumasta tiedotetaan erikseen yhdistyksen ajankohtaista-sivulla, facebookissa ja erillisillä tienvarsi-ilmoituksilla.  

Perinteinen pikkujoulujuhla järjestetään aina marras- joulukuun vaihteessa. Kutsu juhlaan lähetetään syystiedotteen mukana. Juhlassa nautitaan maittava juhlapäivällinen, suoritetaan arvontaa ja tanssitaan elävän musiikin säestyksellä. Myös Joulupukki on aina ehtinyt kiireiltään tervehtimään juhlakansaa ja jopa muistanut juhlijoita pienellä paketilla. Kaikki jäsenet seuralaisineen/ystävineen ovat tervetulleita mukaan maksamalla illalliskortin yhdistyksen tilille FI29 5703 6040 0124 74.

Muut tapahtumat: Järven ympäristössä on paljon muitakin tapahtumia, joita paikalliset muut yhdistykset ja tahot järjestävät. Näistä pyritään mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan verkkosivuillamme ja facebookissa. Mikäli sinulla on tiedossa tapahtuma, josta haluaisit ilmoittaa, ole hyvä ja ota yhteys yhdistyksen hallituksen jäseniin tai ilmoita osoitteeseen isojarviseura (at) gmail.com.

Isojärvi-info on kaikille avoin Signal-ryhmä, jossa tiedotetaan järven ja sen ympäristön tapahtumista ja tilanteesta. Talvisaikaan yksityiset henkilöt pitävät auki luistelubaanaa ja vetävät hiihtolatuja Pomarkun kunnan, Siikaisten kunnan ja Isojärvi-Seuran tuella. Tästä ja monesta muusta ajankohtaisesta asiasta tiedotetaan infossa. Ryhmään voit liittyä lataamalla puhelimeesi Signal-sovelluksen ja avaamalla linkin

https://signal.group/#CjQKICsUrsZtlOqO20YSbxLYp9EQgvMIqxWs_1cvzpJyE4DMEhBRxkhbjuVcrxxpA-5kl8Ey

tai lähettämällä puhelinnumerosi osoitteeseen isojarviseura (at) gmail.com.

 

 

Hallitus ja yhteystiedot:

Hallitus.JPG

Nimi:

Yhteystiedot:


Ilpo Nummelin
Puheenjohtaja

044 554 9813
Liisankatu 26 as 26
28100 Pori
ilpo.nummelin (at) gmail.com


Anne Liinamaa
Varapuheenjohtaja/

jäsenkirjuri

050 346 2412
Peltomiehenkatu 3
28120 Pori
anne.liinamaa (at) gmail.com


Juuso Ala-Uotila
Sihteeri/rahastonhoitaja

0400 596 979

juuso.alauotila (at) gmail.com


Pia Vainionpää
Facebook-vastaava

044 275 1672

piakrista.vainionpaa (at) gmail.com


Markku Hannimäki
Jäsen

050 461 8851
Itsenäisyydenkatu 43 A 25
28100 Pori
mhannimaki (at) gmail.com


Keijo Heinilä
Jäsen

050 360 5209
Isojärventie 150
29630 Pomarkku
keke.heinila (at) gmail.com


Jaana Mälkki
Jäsen

040 734 6696

jaana.malkki (at) wildnordicnature.com


Ulla-Maija Luoma
Jäsen

0500 883 544
Luomanmäki 8
29880 Leväsjoki
ullamaija.luoma (at) pp.inet.fi


Jari Salli
Jäsen

0400 596 152
Honkaniementie 44
29630 Pomarkku
jari.t.salli (at) gmail.com


Juha Tommiska
Jäsen

040 727 5001
Toninnokantie 247
29810 Otamo
juha.tommiska (at) satakunnanautotalo.fi


Pertti Viitanen
Jäsen

0500 228 201
Vanha Söörmarkuntie 165
29570 Söörmarkku
maa.rak (at) luukku.com

 


 

 Markku Ylikahri

Jäsen

 0400 595 959

markku.ylikahri (at) my-trading.fi

 

 

Timo Laurila
Varajäsen

044 562 9037

timo.laurila (at) satepa.fi


roskapostin välttämiseksi sähköpostiosoitteet ovat tässä muodossa. (at) korvataan merkillä @ ja molemmilta puolilta merkkiä poistetaan välilyönti.

 

YHDISTYSTOIMINTAA 

a-027.jpg

 

Veneilyreittien ylläpito ja parantaminen

Isojärvi-Seura ylläpitää ja ja kehittää Isojärven veneilyreittejä yhteistyössä Isojärven Järvipelastusyhdistyksen ja Pomarkun VPK:n kanssa. Mm. Kurikanniskalle johtava reitti on hyvin haasteellinen ja veneilyturvalliseeden parantamiseksi sille suoritetaankin lähes vuosittain kivien poistamista ponttoonikaivurilla ja räjäyttämällä. Samalla tarkistetaan reittimerkkien sijainnit. Seuran haralaitteisto on jäsenien käytettävissä myös omaan mökkirantaan johtavien reittien turvallisuuden varmistamisessa. Isojärven järvipelastusyhdistys on hankkinut viistokaikuluotaimen, joka parantaa reittien luotaamista huomattavasti.

 

Veden laadun mittaus

Isojärvi-Seura ottaa joka syksy vesinäytteet 12 mittauspisteesta. Näytteenotto otetaan mittalaitteella 80 cm syvyydestä. Mitattavia suureita ovat lämpötila, hapettavuus, bakteeeripitoisuus, fosforipitoisuus ja typpipitoisuus. Isojärven vesi tummaa ja siinä on paljon typpeä ja fosforia. Tämä on hyvin tyypillistä järvelle, johon laskee jokia, jotka kulkevat suometsien ja peltolakeuksien läpi. Bakteeripitoisuuudet ovat alhaisia eivätkä mitenkään estä järven virkistyskäyttöä. Tarkkoihin analyyseihin voit tutustua ajankohtaista-sivun linkeistä.

 Nayte.JPG

Isojärvi-lehti

Yhdistys julkaisee Isojärvilehteä, joka ilmestyy parittomina vuosina toukokuussa ja se jaetaan kaikkiin vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin Isojärven alueella. Isojärvi-lehti sisältää runsaasti asiaa järven luonnosta, turvallisuudesta, veneilyreiteistä, kalastuksesta, historiasta, järvitapahtumista ja isojärviläisistä. Voit lukea lehtiä täältä.


049.jpg

 

Kalastus ja järven kalakannan hyvinvointi

Kalastus on hyvin suosittua Isojärvellä. Järvi on tunnettu hyvästä kuhakannastaan. Kalastukseen ja järven kalakannan hyvinvointiin liittyvissä asioissa on yhteistyökumppaninamme Karvianjoen kalatalousalue, joka mm. suorittaa koekalastuksia ja istuttaa järveen kalanpoikasia. Viime vuosina lähinnä kuhaa ja vaellussiikaa.

Kurikanniskan kalatien suunnitteluhanke etenee ja lupaprosessi on käynnissä. Rakentamaan päästään toivottavasti vuonna 2022.

  

Isojärven tila

Isojärven tila tyydyttävästä hyväksi. ELY-keskus on laatinut ehdotuksen Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelmaksi vuosille 2016-2021. Isojärven tilaan vaikuttavat toimenpide-ehdotukset ovat osana tätä ohjelmaa.

 

Muita toimenpiteitä

Avustamme levänäytteiden otossa ELY-keskusta. Näytteitä otetaan Ekqvistin selältä. Ajan tasalla olevaan Levätilanteeseen voi tutustua etusivulla olevan linkin kautta.

Pomarkun kunta on tehnyt periaatepäätöksen jätevesilaitoksen sulkemisesta. Jätevedet tullaan siirtämään Poriin Luotsinmäen keskuspuhdistmolle. Isojärvi-Seura on voimakkaasti vienyt eteenpäin tätä muutosta. Tämä tulee osaltaan parantamaan Isojärven ekologista tilaa.

isojärvi-Seura on mukana joka kesä Salmusrannassa heinäkuussa pidettävien avovesiuintikilpailujen järjestelyissä.

 Matkalla.JPG